Empresa
 Tanatorio Velatorios Lucenses S.L. 

Nome Lugo - Tanatorio Velatorios Lucenses- Arieiras.
 

Enderezo  Glorieta Ctra. Friol, camiño do  27297
 
Poboación  Lugo
 
Província  LUGO
 
Teléfono  982231112
 
Especialidade