Empresa
 Funeraria Leandro López S.L. 

Nome Taboada - Tanatorio Leandro López.
 

Enderezo  Rúa Trapero Pardo 27550
 
Poboación  Taboada
 
Província  LUGO
 
Teléfono  982 377 258
 
Especialidade